Sirma AI, оперираща като Ontotext е водещ разработчик на технологични продукти и решения в сферата на изкуствения интелект. Компанията предлага иновативни решения в процеса на анализ и обработка на масиви от данни, при които се изисква висока прецизност на идентификация на взаимовръзките между различните типове обекти, както в текст, така и в друг вид данни.