Производство и търговия със сейфове, метални офис мебели, медицински мебели и врати.