PwC България предоставя отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги и развива дейността си от 1992 г. насам. Експертите имат широки познания и практически опит в бизнеса. В офиса в София работят над 290 служители – одитори, консултанти, данъчни експерти, специалисти по човешки ресурси и др., които са ангажирани да изградят трайни взаимоотношения с клиентите ни и да придадат стойност на всичко, което правят. PwC България работи с различни бизнес компании и сфери – многонацион