Йеттел България, част от PPF Telecom Group, е телекомуникационна компания, която свързва над 3 милиона клиенти с хора, устройства и бизнеси. Yettel печели пет поредни сертификата Best in Test на световната компания umlaut, определяща златния стандарт в телекомуникациите.Днес Йеттел България има повече от 1800 служители, оперира над 180 магазина и осигурява покритие на мобилната мрежа за над 99% от населението на България.