Alcatraz AI е високотехнологична “hardware as a service” компания, която разработва хардуерен и софтуерен продукт за контрол на достъпа чрез биометрични данни.
Продуктът на компанията използва лицево разпознаване чрез изкуствен интелект, за да позволи сигурен достъп до офиси и сгради. Той е лидер в следващото поколение технологии за контрол на достъпа, които да предпазват големи и малки организации и финансовите институции чрез лицево разпознаване и спиране на опити за злоупотреба при влизане.