LucidLink

LucidLink е българо-американска софтуерна компания, чиято услуга е предоставяне използването на разпределени файловите системи, при които данните се съхраняват върху обектно базирана облачна платформа за съхранение. Чрез тази услуга файловете биват...

KBC Global Services

KBC Global Services е двигателят на процесите в KBC Group – водеща банково-застрахователна група с над 12 млн клиенти. Българският клон на нашата компания е създаден през 2019, за да предоставя бек-офис услуги на дружествата в KBC Group в области като кредитните и...

Uniqa Insurance

UNIQA Bulgaria is one of the leading insurers in Bulgaria, represented by the companies UNIQA INSURANCE PLC. and UNIQA LIFE INSURANCE PLC., part of the UNIQA Group – an international company with over two centuries old traditions and experience in insurance. The UNIQA...