Бош Инженеринг Център София е част от „Роберт Бош“ ЕООД и Група Бош, водещ световен доставчик на технологии и услуги за автомобилната индустрия. В Инженерния център в София над 500 висококвалифицирани и талантливи софтуерни и хардуерни специалисти разработват иновативни технологии в области като системи за помощ на водача, системи за автоматизирано шофиране, мониторинг и оценка на поведението на водача в превозното средство; изкуствен интелект (AI) и електромобилност.