Киези България е част от Chiesi Group – международна компания, фокусирана върху разработване, изследване и внедряване на иновативни фармацевтични решения в сферата на пулмологията, неонатологията и реедките болести.