https://netpeak.net


В Concentrix преосмисляме всичко, свързано с Клиентския опит, за да подсилим любовта и лоялността към марката. Така че има голяма вероятност вече да ни познавате!
Въпреки че говорим много езици и имаме произходът от целия свят, всички ние споделяме едно – нашата култура. Между много други твърдения, едно, което трябва да знаете със сигурност: Ние сме фанатични по отношение на нашите клиенти и персонал.