Фондация КОНКОРДИЯ България е част от мрежата „КОНКОРДИЯ Социални проекти“ с общестенополезна дейност в България, Румъния, Република Молдова, Австрия и Косово.
Мисията на КОНКОРДИЯ България е да подкрепя деца, младежи, семейства и общности в нужда по пътя към независимия и достоен живот- живот без маргинализация. Фокусираме се върху образователната подкрепа, подкрепата за легална и дълготрайна заетост и социални умения.