Experian e глобален лидер в предоставянето на информация и аналитични решения.
Experian помага на компаниите да създадат, развият и управляват отношенията със своите клиенти, за да направят търговската си дейност по-печеливша. Също така осигурява по-добро финансово здраве и по-големи възможности на потребителите, като им помага да разбират, управляват и защитават личните си данни.