Financial Times е водещa медия, която е международно разпозната, благодарение на своите авторитет, интегритет и точност. FT има рекордно голяма база от платени потребители – над един милион, като три четвърти са дигитални абонаменти. Компанията е част от Nikkei Inc., японска медийна организация, която предоставя широк спектър информация, новини и услуги за глобалната бизнес общност.