Иновекса е първата българска лаборатория с овновен предмет на дейност разработка на генерични лекарства