https://netpeak.net


Ипсос е третата по големина в света компания, занимаваща се с маркетингови проучвания, разполагаща с офиси в над 90 държави, основана през 1975 г. в Париж, Франция.